Broj 1 - proleće leto 2013

Mleli žito i bajali nad vodom

Vodeničar

Ponedeljak, 10 Mart 2014 by

vodenicar

U narodnoj kulturi i našem folkloru - vodeničar je lik koji poznaje nečistu silu i pre svega demona vodenjaka. Njegov posao je vezan za elemenat vode (poput vatre, zemlje i vazduha) te spada u grupu mitologiziranih likova, koji vladaju posebnim umećem, a borave na granici životnih prostora koga su osvojili ljudi van seoskih međa - "kraj vatre" i posedujunatprirodne, uključujući i vračarske sposobnosti.

Vodeničari su po tradiciji prinosili žrtvu vodenom demonu vodenjaku tako što su u vodu prilikom prvih mrazeva bacali sitne životinje (najčešće crnog petla), komade slanine, mrvice hleba, prosipali rakiju i vino...

Mitologija i folkloristika našeg naroda, kao i ostalih Slovena, zbog ovog kontakta sa silama prirode, ali i natprirodnim vodeničara je u svojoj svesti smatrala za neku vrstu vešca ili vrača (poput kovača, pastira i grnčara), pošto je on "bajući nad vodom" mogao poslati bolesti na nekog (ako bace deo nečije odeće pod vodenički točak kogu toj osobi da nabace čini), takođe da otkriju lopova u selu, prepoznaju gde je zakopano blago i slično.

Zbog tog svoga kontakta sa "nečistim i natprirodnim silama" ne samo kod Srba već kod svih Slovena smatralo se da vodeničar nikada ne može da se udavi.

Tagged under:
VRH